Stichting Ons Huis/The Home of Creation werkt met kinderen en volwassenen met een beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is een kwetsbare groep mensen en het is daarom van belang om op een goede manier, de voor ons geschikte, vrijwilligers te selecteren. Om te komen tot een goede keuze hebben wij het Aanstellingsbeleid Vrijwilligers Dagbesteding opgesteld.

Gedragscode voor (vrijwillige) medewerkers: De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor cliënten en vrijwilligers, en een omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door ons wordt gevoerd. De integrale tekst is bij ons op te vragen.