Een aantal weken geleden is het nieuwe, onafhankelijke, bestuur van stichting "Ons Huis" aangetreden en nam het oude bestuur afscheid.

Alle nieuwe bestuursleden hadden al affiniteit met de stichting en haar doelstellingen, maar nu wordt die affiniteit omgezet naar het leveren van een wezenlijke bijdrage aan het welzijn van de cliënten en de voortgang van de stichting.

Zij hebben alledrie hun sporen verdient binnen het bestuursleven, het speciaal onderwijs en/of de zorg, al dan niet gecombineerd met het kunstenaarsschap. Zij vormen tezamen een bron van kennis en kunde.

Zij zetten zich, op de korte termijn, in om de viering van het 15-jarig jubileum van de stichting, luister bij te zetten.

Doelen voor de lange termijn, zijn vastgelegd in het beleidsplan 2024/2027 en deze ligt er inzage op De Huchtstraat 17 te Almere.

Zij hopen u op één van de komende activiteiten te ontmoeten!

Anjo Steen, Mariëlle Visser & Linda Hartman