Category
5 min read

Outsider Art? Liever "Art Inside Out"

Outsider Art? Liever "Art Inside Out"
Written by
Full Name
Published on
22 January 2021

Misschien is het een term waar je nog nooit van gehoord hebt, maar misschien ook wel.

Als je de woorden letterlijk vertaalt, wordt er kunst van buitenstaanders mee bedoeld.

Het duidt simpelweg het verschil aan tussen de kunst van de elite en kunst van mensen, die om welke reden dan ook, buiten de samenleving vallen. In het specifiek wordt hiermee de kunst van mensen die in een psychiatrische instelling werden opgenomen bedoeld. Het gaat hier om hele verschillende uitingen van creativiteit, maat toch wordt het niet gezien als een kunststroming.

Wat maakt Outsider Art anders dan elite kunst en waarom is deze term gedateerd? Wij vertellen je er meer over.

De oorsprong van Outsider Art

De term outsider art is in 1947 gedacht door de Franse schilder Jean Dubuffet. Hij vond de normale kunst maar saai en begon zich te verdiepen in de kunstwerken van mensen buiten de elite samenleving. De normale kunst vond hij saai, oppervlakkig en commercieel. Logisch ook, want de zogenaamde normale kunst werd gemaakt door mensen die ervoor waren opgeleid, die aangeleerd hadden gekregen hoe ze moesten schilderen en die een richtlijn hadden om te volgen. De outsider kunst werd gemaakt vanuit het gevoel en de creativiteit. Zonder opleiding, maar met een passie voor kunst, was het noodzakelijk om zelf technieken te verzinnen. De creativiteit die hieraan te pas kwam, maakt dat deze werken origineel waren en veel dichter bij de kunstenaar zelf staan. Binnen de outsider art kwam het veel voor dat de kunstenaars kampten met psychische problemen of handicaps. De vraag die de term outsider art oproept is al gauw of deze mensen outsiders waren omdat ze een geestelijke handicap hadden, of omdat de kunst zo anders was dan wat als normaal beschouwd werd.

Van Outsider Art naar Art Inside Out

In de tijd waarin wij nu leven is het één van de belangrijkste onderwerpen van het nieuws, en heel social media staat er vol mee: Inclusiviteit! Iedereen heeft zijn bestaansrecht en er moet minder in hokjes gedacht worden. Waarom bestaat een term als outsider art dan nog?

Wanneer een kunstenaar met trauma, een psychische handicap of andere beperkingen, kunst maakt, wordt het gelijk bestempeld als outsider art.

Is het niet raar dat mensen in deze tijd, nog steeds in hokjes worden geplaatst en letterlijk buitenstaanders van de samenleving worden genoemd?

Een passendere benaming is Art Inside Out.

Het idee van deze kunst is dat het volledig gemaakt wordt vanuit het gevoel, de expressie en dit zonder academische opleiding. Door van de academische regels af te stappen ga je werken vanuit de why, waarom maakt een kunstenaar de kunst die hij maakt? Door een term als Art Inside Out te gebruiken, sluit je niemand in de kunstwereld buiten en maak je duidelijk wat de insteek van de kunst is.

De Art Inside Out bij The Home of Creation

In het pand The Home of Creation, is een academie gevestigd voor beeldende kunstvorming voor mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. In verschillende creatieve processen wordt de creativiteit van de deelnemers aangewakkerd. Dit uit zich in het schilderen van schilderijen, het maken van beelden, tekenen met verschillende materialen en meer.... De kunst die voortvloeit uit de creativiteit van onze deelnemers is 100% Art Inside Out en 0% outsider art!

Subscribe to newsletter

Subscribe to receive the latest blog posts to your inbox every week.

By subscribing you agree to with our Privacy Policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Medium length section heading goes here

Professionals op het gebied van begeleiding van kinderen en jong volwassenen

Medium length section heading goes here

Gediplomeerd en continu op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen de zorg.

Medium length section heading goes here

Jarenlange ervaring met zorgverlening aan kinderen en jong volwassenen met verstandelijke en/of psychische beperkingen.

© 2023 — The Home of Creation